Pårørende

Vi ved, at det som pårørende for en ludoman kan være hårdt og svært, at få genopbygget tilliden og en ordentlig dagligdag i det hele taget.

Til vores støttegruppeaftener hver tirsdag, tales der meget om vores forhold til de pårørende.

Vi holder pårørende café to til fire gange om året, ligesom der i vores foredragsrække i løbet af året vil være foredrag, hvor de pårørende vil blive inviteret med.

Der er kan være mange ting at skulle tage stilling til som pårørende, så vi anbefaler, at du som pårørende kontakter et af behandlingsstederne for yderligere information omkring pårørende aftener og deltagelse på kurser.

Når ludomanen ønsker at stoppe med at spille, så vil der være en masse ting der vil gøre sig gældende for ham/hende under et behandlingsforløb, ligesom for dig som pårørende. Desværre så kan behandlingsstederne ikke tilbyde en egentlig behandling af den/de pårørende, men de vil kunne fortælle dig om behandlingsforløbet for ludomanen, og om din rolle som pårørende under selve forløbet og efterfølgende. Det vil selvfølgelig altid være din egen beslutning, om hvordan du vil deltage i forløbet som pårørende, og om du vil deltage overhovedet.

En af de vigtigste punkter i forholdet mellem ludomanen og den pårørende er kommunikation – altså samtale. Den ludomane skal lære at kunne forstå, at det tager tid for dig at få genopbygget en form for tillid, fortvivl derfor ikke, når den ludomane bliver irriteret over at blive spurgt om han/hun spiller, selv efter mange måneder. Sig til vedkomne, at det er vigtigt for dig at tale om. Vi ved det, og når dette tema kommer op i vores gruppe, så øser os der har været spillefri i lang tid og er kommet ud på den anden side, ud af vore erfaringer. Samtale fremmer som bekendt forståelsen, også når ting bliver gentaget!

En anden ting kan være, at når den ludomane er startet i behandling, så sker der så mange ting i den ludomane’s liv, at du som pårørende nemt kan føle dig overhalet indenom. Det er den ludomane, der får den primære hjælp, og det går stærkt, når han/hun er motiveret. Derfor kan det godt ske, at du føler at du kører ud af motorvejen i en lille bil, og bliver overhalet af en racerbil. Igen, samtale – få den ludomane til at fortælle ved at spørge ind til de ting, som du har brug for at vide.

Hvis du har en ludoman i din omgangskreds eller som pårørende og vedkommende ikke har påbegyndt en behandling, eller venter på at komme til behandling, så vil en deltagelse i vores selvhjælpsgruppe med fordel kunne fastholde hans/hendes beslutning om at ville stoppe med at spille. Vi arbejder sammen med alle behandlingssteder på tværs, og håber selvfølgelig, at vi vil kunne få den ludomane til at tage imod et af tilbuddene, som i øvrigt er gratis.

Se eventuelt under Foredrag og arrangementer

Se også formandens debatoplæg fra pårørende debataften den 15. September 2015, arrangeret af GOF Patienten_overlevede_paaroerende_doede