Selvhjælpsguide

Vi synes, at Center for Ludomani’s selvhjælpsguide kan være en god hjælp til at holde spillet på afstand, både når du ønsker at stoppe med at spille, er i behandling, eller går i støttegruppen.

Du kan hente den her: Selvhjælpsguide fra CfL

Ønsker du at få overblik over de gode råd fra selvhjælpsguiden, så kan du gøre det her: Gode råd fra CfL

Mange af de gode råd, som fremgår af både selvhjælpsguiden og Gode råd fra CfL, taler vi også om på vores støttegruppeaftener.

Vi holder møderne hver tirsdag fra kl. 18.00 – 20.00 i Præstebro Kirke’s lokaler på Tornerosevej 115 i Herlev.

Husk at det er gratis at deltage. Der er tavshedspligt i gruppen. Du behøver ikke at være i behandling for at deltage, vi ved at der kan være ventetider på behandlingsstederne.

Kom ud til et støttegruppemøde, vi kan måske hjælpe dig med at slå bro over din ventetid, og fastholde dig i din beslutning om at ville stoppe med at spille.

Vi er ikke behandlere, derfor vil vi altid anbefale en egentlig behandling, med eventuel deltagelse i støttegruppen som supplement. Vi vil gerne hjælpe dig på vej til en behandling. Se bl.a. vores vidnesbyrd på: Vidnesbyrd

Gruppen ledes af tidligere ludomaner, der har været i behandling og været spillefrie i mindst 6 måneder. (Støttegruppelederne i dag har i gennemsnit været spillefri i over 5 år)

Ring på 50415112 tirsdag mellem 17.00 og 18.00, eller send os en mail på bestyrelse@fsfl.dk